• ورود
چهارشنبه،27 تیر 1397
25°C آفتابی
 
     
   • شرح وظایف واحد اجراییات اداره پیشگیری و نظارت

    مقدمه ای در خصوص شکل گیری و فعالیت واحد اجراییات پیشگیری و نظارت


    سازمان آتش نشانی با توجه به اهداف ذاتی و اساسنامه ای خود در خصوص ایمن سازی اماکن پرخطر طبق مصوبات و ضوابط قانونی با سازمانها و نهادهای اجرایی و حقوقی امثال شورای حل اختلاف ویژه دعاوی شهرداری مشهد ، معاون دادستانی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، کمیسیون بند 20 مناطق شهرداری و... مکاتبه نموده و مستندات قانونی و مفیدی جمع اوری نموده است . لذا جهت بالابردن اثربخشی سازمان درخصوص رعایت مفاد اساسنامه و ایمن سازی اماکن مخاطره آمیز در زمان کوتاه و با همکاری و هماهنگی سازمانهای حقوقی در سطح شهر واحد اجراییات پیشگیری و نظارت به طور مستقل از تاریخ 1/2/1394 تشکیل شده است.


    شرح وظایف کلی واحد اجراییات اداره پیشگیری و نظارت به شرح زیر می باشد

    1- رسیدگی به امور اجرائی مراکز ناایمن و مخاطره آمیز شهر، مراکز دولتی، تجرای، ساختمان های مرتفع، انبارهای عمومی و ... که از طرف کارشناسان سازمان (از طریق حوزه کاری ایشان) و یا نهادها و شهروندان به سازمان گزارش می شود به منظور پیش بینی و اقدامات لازم درخصوص مرتفع نمودن مسایل و مشکلات مدنظر سازمان واقدامات مؤثر در زمینه ایمن سازی آنها
    2- مشارکت در جلسات و کیمسیون های مربوط به مسایل حقوقی ایمن سازی اماکن مخاطره آمیز و ارائه نظرات و پیشنهادات در قالب مسایل اجرایی
    3- رسیدگی حقوقی به امور متصدیان یا مالکین ناقص ضوابط ایمنی و آتش نشانی به نهادهای حقوقی جهت برخورد قضایی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت آنها توسط پیگیری سیر مراحل قانونی مربوطه
    4- همکاری با واحدها و سازمان های حقوقی و اجرائی (دادستانی، شورای حل اختلاف شهرداری و ( ... به منظور تسهیل در ارتباطات برون سازمان با ایشان و تسریع و پیشبرد در فرایندهای ایمن سازی اماکن مخاطره آمیز در سطح شهر

    اهم اهداف واحد اجراییات پیشگیری و نظارت سازمان


    1- افزایش و تسهیل در ارتباطات برون سازمانی با نهادها و سازمانهای حقوقی و اجرایی (مانند دادستانی و زیر مجموعه های ان، شورای حل اختلاف شهرداری ، کمیسیون بند 20 شهرداری ، شورای انتظامی نظام مهندسی و...) و دیگر نهادها مانند بیمه ، شرکت گاز ، برق و ...
    2- تسریع در فرایند ایمن سازی کاربری های مخاطره آمیز در سطح شهر و رعایت مصوبات و الزامات قانونی و شهرداری در خصوص ایمن سازی اماکن پرخطر
    3- پیگیری و اجرایی نمودن ضوابط ایمنی و آتش نشانی که در حال حاضر مسکوت مانده است به طور قانونی و منطقی
    4-تامین و پیشبرد فرایند اخذ تایید ایمنی و آتش نشانی از سازمان آتش نشانی توسط مالکین/ متصدیان اولویت با کاربری های مخاطره آمیز در سطح شهر که فاقد کد نوسازی ، پایانکار و تایید آتش نشانی می باشند.
    5- موظف نمودن مالکین/متصدیان جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی جهت انجام مواردایمنی مد نظر سازمان آتش نشانی
    6- به نتیجه رساندن وضعیت اماکن ناایمن و مخاطره آمیزسطح شهر به حالت مطلوب یا ایمن
    7- پیگیری درخواست شهروندان و دیگر نهادهای مرتبط در خصوص ایمن سازی یا جلوگیری از فعالیت کاربری های نا ایمن در سطح شهر و ...
    8- ارتقاء و افزایش ایمنی و فرهنگ سازی ایمنی در سطح شهر در بازه های زمانی کوتاهتر
    9- تشکیل مستندات و بایگانی کاربردی و موثرتر فرایندها ایمن سازی اماکن مخاطره آمیز
    10- معرفی افراد ناقض ضوابط ایمنی و آتش نشانی به نهادهای حقوقی جهت برخوردقضایی و ...
    11- اموزش و تربیت ضابطین خاص قضایی به منظور بررسی ، بازدید و تکمیل مستندات قانونی در رابطه با اماکن ناایمن و پرخطر

    تعداد بازدید :742
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: