• ورود
دوشنبه،25 تیر 1397
32°C آفتابی
 
     
   • شرح وظایف دبیرخانه کمیته ها وکارگروه های تخصصی

    شرح وظایف دبیرخانه کمیته ها وکارگروه های تخصصی

     

    تشکیل کارگروه های فرعی جهت تصویب نهایی طرحهای عمرانی


      تشکیل کمیسیون بررسی خسارات و بایگانی موضوعات مرتبط


    تشکیل کمیته فنی براساس جمع بندی کارگروه های فرعی


    تشکیل کارگروه اصلاح الگوی مصرف و پیگیری موضوعات


    بررسی، تصمیم گیری وتعیین تکلیف اقلام قابل استفاده جهت عودت به واحد مربوطه


    بررسی و تهیه پیش نویس دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط


    تهیه و تنظیم تمامی دعوتنامه ها و صورتجلسات کارگروه ها و کمیته فنی وتکمیل امضاها ومکاتبات مربوطه


    شناسایی تکنولوژی های روز و بهره گیری از استاندارد های جهانی آتش نشانی وارایه به معاون فنی پشتیبانی
     

     

     

    تعداد بازدید :660
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: