• ورود
دوشنبه،25 تیر 1397
32°C آفتابی
 
     
   • شرح وظایف واحد طراحی مطالعات

    شرح وظایف واحد طراحی مطالعات

    کنترل ونظارت:
    • نظارت بر مشاوران مطالعه و طراحی ومکان گزینی ایستگاهها
    • ایجاد بانک اطلاعاتی سازمان:
    • ایجاد بانک اطلاعاتی مشاوران واجد صلاحیت بمنظور دعوت به مناقصه .
    • تنظیم مشخصات مشاوران واجدصلاحیت و ارائه ان به واحد امورقراردادها .
    • ایجاد بانک اطلاعاتی " شرح خدمات " اعم از شرح خدمات طراحی , شرح خدمات نظارت کارگاهی, ...... به منظور ضمیمه به قرارداد .
    • تکمیل اطلاعات مرتبط با مشاوران شامل : اخذ نسخه های قراردادهای بسته شده با مشاوران درسال های اخیر

    پیگیری و هماهنگی امور مشاوران به شرح ذیل:
    • معرفی نماینده مشاور جهت اخذ استعلامات بالادستی به ادارات مربوطه و پیگیری این واحد درخصوص تسریع در ارائه اطلاعات از سازمان های مرتبط .
    • ارائه برنامه زمان بندی روند پیشرفت با توجه به مدت زمان قید شده در قرارداد پروژه های طراحی به واحد طرح وبرنامه و ابلاغ آن به مشاوران .
    • هماهنگی با سایر ارگان ها و اخذ اطلاعات مرتبط با پروژه ها
    • ارتباط و پیگیری مستمر با مشاوران و مطلع شدن از روند پیشرفت هفتگی طرحهای در دست تهیه .
    • پیگیری و بررسی مستندات و طرح های مشاوران قبل از جلسات تصویب به منظور آمادگی جهت ارائه طرح در جلسه کارگروه تخصصی .
    • بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و مشخص کردن نواقص و کمبودهای شناسائی شده دراسناد تحویلی مشاوران به سازمان در قالب اسناد فاز یک واسناد فاز دو.....وارجاع آن به مشاوران جهت اصلاح تا زمان رفع نقص کامل .
    • ابلاغ تائیدیه های مراحل مختلف تصویب طرح های ارائه شده, ابلاغ بندهای رفع نقص , اخطارهای کتبی , معرفی مشاور به ارگان ها جهت اخذ اطلاعات و ...
    • بررسی وتحویل وتحول وتائید نهائی اسنادارائه شده توسط مشاورین براساس مصوبات کارگروه طراحی ومطالعات
    • انجام طراحی های موردی در مقیاس کوچک و دربازه زمانی کوتاه
    • تشکیل آرشیو جامع نشریات تخصصی.
    • پیگیری واقدام بموقع نامه های ارجاع شده .
    • همکاری درتنظیم فرم های " آسیب شناسی ایستگاهها" به منظور شناسائی کمبودهاونواقص با اداره پشتیبانی ساختمانها بمنظور رفع نواقص در گروه های ذیل:
    • الف) محوطه سازی
    • ب) سرویس بهداشتی
    • ج) توسعه
    • د) اصلاح درب های رولاف
    • ح) اطاقهای کارکنان
    • ه) تاسیسات برقی ومکانیکی
    • و) سایر موارد
    • استعلام و برگزاری جلسات با مسئول املاک سازمان بمنظور دریافت نظرات کارشناسی جهت تطبیق با مکانگزینی پیشنهادی پروژه ها
    • برگزاری جلسات مستمر با مهندسین مشاور
    • پیشنهاد وتنظیم فرم های ISO براساس نیاز
    • هماهنگی برگزاری نشست های کارگروه طراحی ومطالعات و ابلاغ مصوبات به اعضای شرکت کننده
    شرکت در جلسات کارگروههای تخصصی مرتبط

    تعداد بازدید :669
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: