• ورود
دوشنبه،25 تیر 1397
32°C آفتابی
 
     
   • شرح وظایف اداره پشتیبانی ساختمانها و ایستگاهها( مستحدثات )

    شرح وظایف اداره پشتیبانی ساختمانها و ایستگاهها( مستحدثات )


    • کنترل روش ها و مصالح با استفاده از تکنولوژی های نوین ترجیحاً داخل کشور
    • ارائه برنامه ها و بودجه های مورد نیاز سالیانه و اصلاح بودجه در زمان مقرر
    • تنظیم شرح خدمات پیمانکاران و تدوین و تکمیل فرم استعلام و بررسی و اظهارنظر صورت وضعیت پیمانکاران خرد و کلان حوزه و ارائه گزارشات لازم
    • بررسی و اظهارنظر فنی طرح توسعه ایستگاه ها و ساختمان ها برابر مصوبات کارگروه طراحی ومطالعات
    • نظارت بر اجرای کارهای فنی و تأسیساتی برابر برنامه زمان بندی مشخص که توسط پیمانکاران انجام می شود.
    • مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به امور عمران به منظور اجرای صحیح و بموقع آنها
    • بررسی و رسیدگی در مورد نقشه ها و طرح های عمرانی فازهای صفر، 1 ، 2 و 3 که بوسیله مهندسین مشاور و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
    • نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها براساس مشخصات و ضوابط و معیارهای مربوط و نقشه برداری
    • بازدید بهنگام و مستمر و نظارت دقیق بر پروژه های سازمان و ارائه گزارشات مربوطه طبق برنامه زمان بندی
    • بررسی و اعلام نظر درخصوص نتایج انجام کنترل های نظارتی اعم از تست های بتن‌، جوش، خاک و پیگیری انجام آنها
    • بررسی کار پیمانکاران و تطبیق عملیات با نقشه های مصوب و ازبیلت (چون ساخت)
    • نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی
    • ایجاد یا تکمیل بانک اطلاعاتی اسناد، پیمانکاران، مشاورین و ناظرین سازمان و ارائه آمار و اطلاعات لازم به مافوق
    • برنامه ریزی و هماهنگی و پیگیری تدوین شناسنامه فنی و ملکی پروژه های سازمان
    • پیگیری نقشه برداری زمین های تحویلی و تحویل آنها به پیمانکاران معرفی شده و پیگیری نصب انشعابات آنها (تلفن، آب، برق، گاز، اگو و ...) و روتبال و ...
    • پیشنهاد و پیگیری آموزش های مورد نیاز و مرتبط فنی
    • پیگیری انشعابات مربوط به هیدرانت ها و تعمیرات و سرویس و نگهداری وجانمایی آنها

     

    تعداد بازدید :500
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: